Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 28 2014

edgith
10:32
8779 5a88
Reposted fromepidemic epidemic via666th 666th
edgith
10:31
edgith
10:29
1046 a34d
edgith
10:29
dużo śnimy o tych, przez których nie możemy zasnąć...
edgith
10:29
Jeśli wypuścisz mnie, nie dogonisz mnie.
— Bonson
edgith
10:29
a gdy będzie źle, nie puść mnie.
— Karmelove- Marcelina ft. Piotr Rogucki
edgith
10:29
Ostatni tydzień sierpnia. Wychodzisz rano z domu, a tam listopad.
— Pan Mru
Reposted fromjozefspace jozefspace vianieuciekaj nieuciekaj
edgith
10:28
„(...) tam nie było żadnej miłości, a ona głupia opierała tyle nadziei na czymś tak strasznie znikomym.”
— noce i dnie
Reposted frommdjg mdjg vianieuciekaj nieuciekaj
edgith
10:28
Nigdy na nikogo nie czekajcie, szkoda czasu, szkoda życia.
— Komentarz pod piosenką "I'll be waiting" Lenny Kravitz
Reposted fromnivea nivea vianieuciekaj nieuciekaj
edgith
10:28
Największe tchórzostwo mężczyzny, to rozbudzić miłość w kobiecie, nie mając zamiaru jej kochać.
— Bob Marley
Reposted fromsubiektywne subiektywne vianieuciekaj nieuciekaj
edgith
10:28
Czy to była kula, synku, czy to serce pękło?
— Baczyński
Reposted fromsubiektywne subiektywne vianieuciekaj nieuciekaj
edgith
10:27
Wtedy mówiłem, że mnie nie obchodzisz, myśląc o Tobie od samego rana
— Wiatr x Kieres ,,Jeśli wiesz co chcę powiedzieć"
Reposted fromsubiektywne subiektywne vianieuciekaj nieuciekaj
edgith
10:27
Trzeba wrócić do początków, żeby zrozumieć koniec.
— Grey's Anatomy
Reposted fromsafeway safeway vianieuciekaj nieuciekaj
edgith
10:26
Męska troska o kobietę zawsze ma jakiś cel. Niekiedy szlachetny, ale zawsze egoistyczny. Troszczą się po to, by zaistnieć, zostawić ślad, utkwić w pamięci, zbliżyć się, a może i oczarować. Kobiety troszczą się inaczej. Z prawdziwego niepokoju, bez myśli o to, co po tej trosce zostanie. Mężczyźni natomiast o swojej trosce muszą koniecznie poinformować. Bez tej informacji wydaje się im ona nieważna.
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka vianieuciekaj nieuciekaj
edgith
10:26
jebie mnie, jak sobie to wszystko tłumaczysz.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieuciekaj nieuciekaj
edgith
10:26
edgith
10:26
5192 db5c 500
Reposted fromjust-breathe just-breathe via666th 666th
edgith
10:25
4054 53cf
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse via666th 666th
10:25
4168 266a
Reposted fromjhaesus jhaesus via666th 666th
edgith
10:25
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl